Pamumuno

Ang Lupon ng mga Direktor ng Donate Life America ay binubuo ng mga kilalang indibidwal mula sa komunidad ng donasyon at paglipat na nakatuon sa aming misyon na dagdagan ang bilang ng mga donasyong organo, mata at tissue upang iligtas at pagalingin ang mga buhay.

G. David Fleming

Presidente at CEO

Mag-donate ng Buhay America

Matthew Cooper, MD

upuan

Chief, Division of Transplantation, Department of Surgery, Medical College of Wisconsin (MCW)
Direktor, Joint Solid Organ Transplantation Program, Froedtert Health at Children's Wisconsin Mark B. Adams Chair sa Transplant Surgery

Jennifer Milton, MBA, BSN

Agad na Nakaraan na Tagapangulo

Punong Administrative Officer, University Health Transplant Institute

Clinical Assistant Professor, University of Texas Health San Antonio

George Herrera

Ingat-yaman

Bise Presidente ng Donor Services, MTF Biologics

Ronda Horstman

Kalihim

Chief Recovery Services Officer, Solvita

Donna Dickt

Miyembro

Executive Director, NATCO

Alexandra Glazier, Esq.

Miyembro

Presidente at CEO, New England Donor Services

Teresa Ham

Kinatawan ng Advisory Council

Chief Administrative Office, Advancing Sight Network

Kevin Longino

Miyembro

Presidente at CEO, National Kidney Foundation

Deborah Maurer, RN, MBA

Miyembro

Administrator ng Programa, Transplant Service Line, UPMC

Steve Miller

Miyembro

Chief Executive Officer, Association of Organ Procurement Organizations

Marc Pearce

Miyembro

Presidente at CEO, American Association of Tissue Banks

Jennifer Prinz

Miyembro

Chief Executive Officer, Donor Alliance

Danny Robinson

Miyembro

Chief Executive Officer, Ang Martin Agency

Jim Quirk

Miyembro

Presidente at CEO, AltruVision

Jason Woody

Miyembro

Presidente at CEO, Lions World Vision Institute