Pamumuno

Ang Lupon ng mga Direktor ng Donate Life America ay binubuo ng mga kilalang indibidwal mula sa komunidad ng donasyon at paglipat na nakatuon sa aming misyon na dagdagan ang bilang ng mga donasyong organo, mata at tissue upang iligtas at pagalingin ang mga buhay.

G. David Fleming

Presidente at CEO

Mag-donate ng Buhay America

Jennifer Milton, MBA, BSN

upuan

Punong Administrative Officer, University Health Transplant Institute

Clinical Assistant Professor, University of Texas Health San Antonio

Matthew Cooper, MD

Miyembro

Chief ng Division of Transplantation, Department of Surgery, Medical College of Wisconsin (MCW)
Direktor ng Joint Solid Organ Transplantation Program, Froedtert Health at Children's Wisconsin Mark B. Adams Chair sa Transplant Surgery

Kevin Corcoran, CAE

Miyembro

Presidente at CEO, Eye Bank Association of America

Alexandra Glazier, Esq.

Miyembro

Presidente at CEO, New England Donor Services

George Herrera

Miyembro

Bise Presidente ng Donor Services, MTF Biologics

Ronda Horstman

Miyembro

Executive Director, Recovery Partner Services, Community Tissue Services

Bobby Howard

Miyembro

Direktor, Multicultural Donation Education Program, LifeLink ng Georgia

Kevin Longino

Miyembro

Presidente at CEO, National Kidney Foundation

Matt Lovetro

Ingat-yaman

Chief Financial Officer, Donor Alliance

Kate McCullough

Ex-Officio, Kinatawan ng Advisory Council

Tagapamahala ng Mga Serbisyo sa Komunidad, LifeShare Carolinas

Marc Pearce

Miyembro

Presidente at CEO, American Association of Tissue Banks

Danny Robinson

Miyembro

Chief Creative Officer, Ang Martin Agency

Brian Shepard, MBA

Miyembro

Jon J. Snyder, PhD

Kalihim

Direktor, Scientific Registry ng mga Tatanggap ng Transplant
Direktor ng Transplant Epidemiology
Grupo ng Pananaliksik sa Panmatagalang Sakit
Hennepin Healthcare Research Institute

Jessica Weidensall

Miyembro

Senior Director, Marketing Communications, UPMC

Jason Woody

Miyembro

Presidente at CEO, Lions Eye Institute para sa Transplant at Pananaliksik