Salamat sa mga organisasyong ito sa pagkuha ng organ na sumuporta sa Donate Life Education Assessment .  
2023/2024
Center para sa Donasyon at Transplant
Sentro para sa Pagbawi at Edukasyon ng Organ
ConnectLife
Alyansa ng Donor
Donor Network sa Kanluran
DonorConnect
Finger Lakes Donor Recovery Network
Regalo ng Hope Organ & Tissue Donor Network
Gift of Life Donor Program
Regalo ng Buhay Michigan
HonorBridge
Network ng Donor ng Indiana
Walang katapusang Legacy
Iowa Donor Network
Mga Kaakibat ng Kentucky Organ Donor
Pamana ng Pag-asa
Legacy ng Buhay Hawaii
Life Alliance Organ Recovery Agency
Koneksyon sa Buhay ng Ohio
Lifebanc
LifeCenter Northwest
LifeCenter Organ Donor Network
LifeGift
Lifeline ng Ohio
LifeLink ng Florida
LifeLink ng Georgia
LifeLink ng Puerto Rico
LifeNet Health
LifeQuest Organ Recovery Services
LifeShare Transplant Donor Services ng Oklahoma
Pagbabahaginan ng buhay
Live Sa Nebraska
LiveOnNY
Louisiana Organ Procurement Agency
Paglipat ng Mid-America
Mid-South Transplant Foundation
Midwest Transplant Network
Mississippi Organ Recovery Agency
Mga Serbisyong Donor ng New Mexico
Network ng Pagbabahagi ng NJ
OurLegacy
Southwest Transplant Alliance
Texas Organ Sharing Alliance
UW Organ at Tissue Donation
Versiti Organ at Tissue Donation
2022/2023
Arkansas Regional Organ Recovery Agency
Cascade Life Alliance
Center para sa Donasyon at Transplant
Sentro para sa Pagbawi at Edukasyon ng Organ
ConnectLife
Alyansa ng Donor
Donor Network ng Arizona
DonorConnect
Regalo ng Hope Organ & Tissue Donor Network
Gift of Life Donor Program
Regalo ng Buhay Michigan
HonorBridge
Network ng Donor ng Indiana
Iowa Donor Network
Mga Kaakibat ng Kentucky Organ Donor
Pamana ng Pag-asa
Legacy ng Buhay Hawaii
Lifebanc
Life Alliance Organ Recovery Agency
Koneksyon sa Buhay ng Ohio
LifeCenter Northwest
LifeCenter Organ Donor Network
LifeGift
Lifeline ng Ohio
LifeLink ng Florida
LifeLink ng Georgia
LifeLink ng Puerto Rico
LifeNet Health
LifeQuest Organ Recovery Services
LifeShare Carolinas
LifeShare Transplant Donor Services ng Oklahoma
Pagbabahaginan ng buhay
LifeSource
Live Sa Nebraska
LiveOnNY
Louisiana Organ Procurement Agency
Paglipat ng Mid-America
Mid-South Transplant Foundation
Midwest Transplant Network
Mississippi Organ Recovery Agency
Nevada Donor Network, Inc.
Mga Serbisyong Donor ng New England
Mga Serbisyong Donor ng New Mexico
Network ng Pagbabahagi ng NJ
New York University Langone Medical Center
OurLegacy
Sierra Donor Services
Southwest Transplant Alliance
Mga Serbisyong Donor ng Tennessee
Texas Organ Sharing Alliance
Ang Living Legacy Foundation ng Maryland
Versiti Organ at Tissue Donation
Washington Regional Transplant Community
Kami ay Nagbabahagi ng Pag-asa SC
2021/2022
Arkansas Regional Organ Recovery Agency
Center para sa Donasyon at Transplant
Sentro para sa Pagbawi at Edukasyon ng Organ
ConnectLife
Alyansa ng Donor
DonorConnect
Donor Network sa Kanluran
Donor Network ng Arizona
Finger Lakes Donor Recovery Network
Regalo ng Hope Organ & Tissue Donor Network
Gift of Life Donor Program
Regalo ng Buhay Michigan
HonorBridge
Network ng Donor ng Indiana
Iowa Donor Network
Mga Kaakibat ng Kentucky Organ Donor
Pamana ng Pag-asa
Legacy ng Buhay Hawaii
Life Alliance Organ Recovery Agency
Lifebanc
LifeCenter Northwest
LifeCenter Organ Donor Network
LifeGift
Lifeline ng Ohio
LifeLink ng Florida
LifeLink ng Georgia
LifeLink ng Puerto Rico
LifeNet Health
LifeQuest Organ Recovery Services
LifeShare Carolinas
LifeShare Transplant Donor Services ng Oklahoma
Pagbabahaginan ng buhay
LifeSource
Koneksyon sa Buhay ng Ohio Membership
Live Sa Nebraska
LiveOnNY
Louisiana Organ Procurement Agency
Paglipat ng Mid-America
Mid-South Transplant Foundation
Midwest Transplant Network
Mississippi Organ Recovery Agency
Nevada Donor Network, Inc.
Mga Serbisyong Donor ng New England
Mga Serbisyong Donor ng New Mexico
Network ng Pagbabahagi ng NJ
OneLegacy
OurLegacy
Pacific Northwest Transplant Bank
Pagbabahagi ng Pag-asa SC
Sierra Donor Services
Southwest Transplant Alliance
Mga Serbisyong Donor ng Tennessee
Texas Organ Sharing Alliance
Ang Living Legacy Foundation ng Maryland
UW Organ at Tissue Donation
Versiti Organ at Tissue Donation
Washington Regional Transplant Community
2020/2021
Arkansas Regional Organ Recovery Agency
Mga Serbisyong Donor ng Carolina
Center para sa Donasyon at Transplant
Sentro para sa Pagbawi at Edukasyon ng Organ
ConnectLife
Alyansa ng Donor
Donor Network ng Arizona
Donor Network sa Kanluran
DonorConnect
Finger Lakes Donor Recovery Network
Regalo ng Hope Organ & Tissue Donor Network
Gift of Life Donor Program
Regalo ng Buhay Michigan
Network ng Donor ng Indiana
Iowa Donor Network
Mga Kaakibat ng Kentucky Organ Donor
Pamana ng Pag-asa
Legacy ng Buhay Hawaii
Life Alliance Organ Recovery Agency
Koneksyon sa Buhay ng Ohio
Lifebanc
LifeCenter Northwest
LifeCenter Organ Donor Network
LifeGift
Lifeline ng Ohio
LifeLink ng Florida
LifeLink ng Georgia
LifeLink ng Puerto Rico
LifeNet Health
LifeQuest Organ Recovery Services
LifeShare Carolinas
LifeShare Transplant Donor Services ng Oklahoma
Pagbabahaginan ng buhay
LifeSource
Live Sa Nebraska
LiveOnNY
Louisiana Organ Procurement Agency
Paglipat ng Mid-America
Mid-South Transplant Foundation
Midwest Transplant Network
Mississippi Organ Recovery Agency
Nevada Donor Network
Mga Serbisyong Donor ng New England
Mga Serbisyong Donor ng New England
Mga Serbisyong Donor ng New Mexico
Network ng Pagbabahagi ng NJ
OneLegacy
OurLegacy
Pacific Northwest Transplant Bank
Pagbabahagi ng Pag-asa SC
Sierra Donor Services
Southwest Transplant Alliance
Mga Serbisyong Donor ng Tennessee
Texas Organ Sharing Alliance
Ang Living Legacy Foundation ng Maryland
UW Organ at Tissue Donation
Versiti Organ at Tissue Donation
Washington Regional Transplant Community