Mag-donate ng Life Education Assessment

Mula noong 1994, pinondohan ng Donate Life Education Assessment ang malaking bahagi ng lahat ng mga programa at aktibidad ng Donate Life America. Ito ay isang pagkakataon para sa lahat ng miyembro ng komunidad ng donasyon at paglipat na isama ang kanilang mga mapagkukunan at ipakita ang isang pinag-isang, pambansang boses sa publikong Amerikano, na nag-uudyok sa kanila na Mag-donate ng Buhay℠.

Para sa aming propesyonal na komunidad lamang.

Ang paglipat ay nagsisimula sa donasyon, at ang donasyon ay nagsisimula sa pagpaparehistro ng donor. Mag-donate ng Buhay Ang trabaho ng America ay nagpapataas ng bilang ng mga pagpaparehistro ng donor. Noong 2022, halos 60% ng mga organ donor ang pinahintulutan ng isang rehistro. Ang pagpaparehistro ng donor ay humahantong sa karamihan ng nagliligtas-buhay na mga transplant na ginagawang posible ng iyong koponan.

Matuto pa tungkol sa Education Assessment

Ano ang ginagawang posible ng mga pondong nakolekta sa pamamagitan ng Donate Life Education Assessment?

 • Nag-uudyok sa 170 milyong Amerikano na magparehistro bilang mga donor ng organ, mata at tissue.
 • Pamamahala at promosyon ng tatak ng Donate Life.
 • Pamamahala ng mobile-friendly na National Donate Life Registry, RegisterMe.org , na may libu-libong pagpaparehistro araw-araw - higit sa 11 milyon sa kabuuan.
 • Pagbuo ng National Donate Life Living Donor Registry na may suportang pinansyal mula sa Fresenius Medical Care Foundation.
 • Pakikipagtulungan sa mga pinuno ng teknolohiya tulad ng Apple Inc. upang dalhin ang pagpaparehistro ng donasyon sa mga smart phone.
 • Pananaliksik sa mga pampublikong saloobin sa donasyon.
 • Patuloy na pananaliksik upang matukoy ang mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan at epektibong pagmemensahe upang maabot ang mga multikultural na komunidad tungkol sa kahalagahan ng donasyon at pagpaparehistro ng donor.
 • Pagbuo ng isang buhay na donasyon na pang-edukasyon na brochure.
 • Quarterly data reports na may online na access at interactivity, data visualization at trend identification.
 • Pag-uugnay sa Donate Life Community sa pamamagitan ng mga pagpupulong, libreng webinar at pagbabahagi ng pinakamahuhusay na kagawian.
 • Pamamahala ng Donate Life America Community Site, DLACommunity.net .
 • Mga pambansang inisyatiba tulad ng Flags Across America.
 • Pamamahala ng publikong nakaharap sa Donate Life America Facebook , Twitter , LinkedIn at Instagram na mga pahina na may pinagsama-samang mahigit 300,000 followers.
 • Pambansang pampublikong website ( DonateLife.net ), na may higit sa 1,000,000 bisita taun-taon.
 • Mga tool kit para sa mga Pambansang Pagdiriwang tulad ng Pambansang Buwan ng Buhay ng Donate , Buwan ng Kamalayan ng Pambansang Donor ng Minorya , at Buwan ng Pambansang Pagpapahalaga sa DMV .

Sa ano nakabatay ang halaga ng pagtatasa?

2022/2023 Assessment Fees

Transplant centers = Number of transplants performed
<25         $1,200
25-75      $2,500
76-150    $3,750
>150       $5,000

OPOs = Population served
<2.5 million     $3,000
2.5-5 million    $5,900
>5 million         $8,750

Independent histocompatibility labs = deceased donor kidney transplants
<50          $800
50-150     $1,500
>150         $2,215

Paano nakikinabang ang gawain ng Donate Life America sa aking organisasyon?

Ang paglipat ay nagsisimula sa donasyon, at ang donasyon ay nagsisimula sa edukasyon, inspirasyon at pagpaparehistro ng donor. Mag-donate ng Buhay Ang trabaho ng America ay nagdaragdag sa bilang ng mga nakatuong donor. Noong 2021, higit sa 50% ng mga organ donor ang pinahintulutan ng isang rehistro. Ang pagpaparehistro ng donor ay humahantong sa karamihan ng nagliligtas-buhay na mga transplant na ginagawang posible ng iyong koponan.

Sa partikular, ano ang "nakukuha" ng aking organisasyon para sa pagbabayad ng pagtatasa?

 • Ang iyong suporta sa Donate Life Education Assessment ay isang pahayag sa mga pasyente at komunidad na iyong pinaglilingkuran ng pangako ng iyong organisasyon sa pagtulong sa higit sa 100,000 Amerikanong naghihintay ngayon.
 • Patuloy na pag-access at paggamit ng tatak ng Donate Life, mga produktong pang-promosyon at mga materyal na pang-edukasyon.
 • Mga libreng webinar, mapagkukunan, at pagkakataong mag-network at magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian sa pamamagitan ng DLACommunity.net.
 • Direktang pag-access sa data ng pagtatalaga ng donor, mga paglabas ng balita at mga eksklusibong ulat sa pananaliksik.
 • Mga mahahalagang outreach program at materyales para gamitin sa iyong organisasyon at sa iyong mga komunidad.
 • Ang listahan ng lahat ng institusyong nagbayad ng Donate Life Education Assessment ay nakalista sa DonateLife.net at sa Taunang Update ng Donate Life America.
 • Ang pagbabayad ng pagtatasa ay isa ring senyales sa iyong mga kasamahan sa buong bansa ng iyong pamumuno sa pagtaas ng bilang ng mga donor ng organ, mata at tissue.

Salamat sa mga organisasyong sumuporta sa Donate Life Education Assessment

Mangyaring makipag-ugnayan kay Casey Watkins para sa anumang mga katanungan.