Advisory Council

Ang Donate Life America Advisory Council ay binubuo ng mga pinuno at eksperto sa paksa sa loob ng komunidad ng donasyon at paglipat na nagpapahiram ng kanilang mga kasanayan, patnubay, at kaalaman upang matulungan ang Donate Life America na lumago at makamit ang misyon at bisyon nito.

Teresa Ham

upuan

Chief Administrative Officer, Advancing Sight Network

Jecoliah Daniels

Pangalawang Tagapangulo

Direktor, Komunikasyon at Marketing, Infinite Legacy

Kate McCullough

Agad na Nakaraan na Tagapangulo

Tagapamahala ng Mga Serbisyo sa Komunidad, LifeShare Carolinas

Caitlyn Bernabucci

Miyembro

Manager, Development at Public Education, New England Donor Services

Matthew Boger

Miyembro

Direktor ng Ugnayan ng Pamahalaan, Mga Serbisyong Donor ng New England

Heather Butterfield

Miyembro

Direktor ng Strategic Communications, Iowa Donor Network

Kelley Canavan

Miyembro

Direktor ng Transplant Programs, National Kidney Foundation

Chad Carroll

Miyembro

Executive Director, Mag-donate ng Buhay Texas

Christine Caruso

Miyembro

Direktor, Marketing Communications, UPMC

Jeff Chao

Miyembro
Direktor ng Organ Operations, North Region, Donor Network West

Jenny Daigle

Miyembro
Public Affairs & Communications Manager, Association of Organ Procurement Organizations

Lauren Darensbourg, MPH

Miyembro
Nangunguna sa Public Health Analyst, Health Resources and Services Administration

Ashley Davis, MBA

Miyembro
Direktor ng Komunikasyon, American Association of Tissue Banks

Mary Delaney Fox

Miyembro
Senior Community Education Specialist, Infinite Legacy

Sean Fitzpatrick

Miyembro
Bise Presidente ng Public Affairs, New England Donor Services

Christina Jenkins

Miyembro

Associate Director, Old Dominion Eye Foundation, Inc.

Lindsey Johnson

Miyembro

Direktor, Mag-donate ng Buhay Indiana

Annie Kuhl

Miyembro

Chief Communications Officer, Saving Sight

Lara Malbon

Miyembro

Executive Director, Mag-donate ng Buhay Virginia

Katelynn Metz

Miyembro

Marketing/Komunikasyon, Center for Organ Recovery & Education

Ashley Moore

Miyembro

Manager, Public Affairs, LifeLink Foundation, Inc.

John Nguyen, RN, CPTC

Miyembro

Living Donor Nurse Coordinator, University of California San Francisco Medical Center

Laura Petrosky

Miyembro

Pansamantalang Direktor – Communications, Community Affairs & Philanthropy, United Network for Organ Sharing

Janice Sedgwick, MEd, CEBT

Miyembro

Manager, Public & Professional Relations, Georgia Eye Bank, Inc.

Shelley Snyder

Miyembro

Executive Director, Mag-donate ng Buhay Kentucky

Sarah Sonn

Miyembro

Tagapamahala ng Komunikasyon, LifeSource

Melinda VanWaus

Miyembro

Lead Partner Liaison, LifeSource