Tungkol sa Donate Life Brand

Ang Tatak para sa Dahilan

Ang Mag-donate ng Buhay ang logo ay nagsisilbing pambansang simbolo para sa layunin ng donasyon ng organ, mata at tissue at nag-uugnay sa panawagan sa pagkilos upang maging isang donor na may malakas na visual na imahe. Pinagsasama-sama ng pahayag at logo ng tatak ng Donate Life℠ ang daan-daang organisasyon ng donasyon at paglipat at ang daan-daang libong pasyente, pamilya, at tagasuporta na pinaglilingkuran namin. Ang pare-parehong paggamit ng nakarehistrong Donate Life℠ at Done Vida℠ na mga salita at logo ay nakakatulong na palakasin ang aming sama-samang pagsusumikap sa pagba-brand, palakasin ang nakabatay sa buhay na pagpoposisyon ng donasyon at paglipat, at itaguyod ang tiwala. Ang aming brand ay nagbibigay inspirasyon sa kung ano ang ginagawa namin, nagpapaalam sa kung ano ang aming sinasabi at humuhubog kung paano namin ito sinasabi.

Ang Simbolo ng National Organ Donation

Ang pahayag ng tatak at logo ng Donate Life℠ ay binuo upang ilagay ang sanhi ng donasyon ng organ, mata at tissue sa konteksto ng buhay at pamumuhay, isang walang pag-iimbot na regalo, na nagpapakita ng habag sa sangkatauhan. Ang asul, berde at ang swirl ay kumakatawan sa langit, lupa at bilog ng buhay. Ang logo ng Donate Life ay isang call to action, na nagsasabi sa publiko na Mag-donate ng Buhay — sa irehistro ang kanilang desisyon upang iligtas ang mga buhay. Ang tatak ng Donate Life ay nagsisilbing rallying point para sa mga pasyenteng naghihintay, mga tatanggap, mga nabubuhay na donor, mga pamilya ng donor, mga rehistradong donor, publiko, at ang propesyonal na komunidad ng donasyon at paglipat. Kinakatawan nito ang kolektibong mga karanasan, kaisipan at damdaming nauugnay sa donasyon at paglipat. 

Pagsusulong sa Dahilan ng Donasyon

Sa aming tungkulin bilang may-ari at tagapangasiwa ng tatak ng Donate Life, ang Donate Life America (DLA) ay nakatuon sa pamamahala at pag-promote ng tatak bilang kinikilalang simbolo ng donasyon ng pambansang organ — pinangangasiwaan ang paggamit nito sa lahat ng platform, pinangangalagaan ang integridad nito, pagtaguyod ng naaangkop na paggamit at pagpapanatili ng mga pamantayan ng tatak upang matiyak ang pagiging epektibo. Upang protektahan ang integridad ng tatak ng Donate Life, tanging ang mga kasosyo sa korporasyon ng DLA, mga inaprubahang indibidwal at mga propesyonal na miyembro ng komunidad ang maaaring gumamit ng mga logo ng Donate Life sa kanilang mga materyales para sa tanging layunin ng pagsulong ng donasyon at paglipat. Ang sinumang iba pang indibidwal o organisasyon ay dapat humingi ng nakasulat na pahintulot mula sa Donate Life America. Para sa karagdagang impormasyon o mga kahilingan tungkol sa paggamit ng tatak at logo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa [email protected].

Ano ang mga paraan para makasali ka sa Donate Life cause at maibahagi ang mensahe?

Sinuman ay maaaring sumali sa layunin at ibahagi ang mensahe ng Donate Life sa pamamagitan ng:
  • Ipinagdiriwang ang Donate Life National Observances at ibinabahagi ang aming handa nang gamitin na social media graphics
  • Pagsusulong ng layunin sa pamamagitan ng pagbili ng opisyal na lisensyadong Donate Life merchandise at kagamitan mula sa Donate Life Store
  • Pag-sign up upang matanggap ang aming buwanang online na newsletter upang manatiling napapanahon sa mga pinakabagong balita sa Donate Life, mga kaganapan at mapagkukunan (kabilang ang mga social media graphics, mga paligsahan sa sining, mga paparating na pagdiriwang at higit pa!)
  • Pagtuturo sa iba tungkol sa layunin gamit ang aming mga mapagkukunan at impormasyon sa Donate Life
Matuto pa tungkol sa lahat ng mga bagay na maaari mong gawin upang suportahan ang DLA!