Ang Aming Trabaho sa Aksyon

Basahin ang tungkol sa pangangasiwa sa pananalapi ng Donate Life America at mga tagumpay sa pagtatalaga ng donor, edukasyon sa donasyon at mga aktibidad sa pampublikong promosyon.

Mga Taunang Ulat

Pangangasiwa sa pananalapi

Nagagawa ng Donate Life America ang mahahalagang gawain nito na may kita mula sa tatlong pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo:

 • Mga kontribusyon mula sa mga indibidwal, mga kasosyo sa korporasyon at mga tagasuporta sa pagtatasa ng edukasyon
 • Mga kita mula sa mga benta at serbisyo ng produkto sa komunidad ng donasyon
 • Mga bayarin sa lisensya at mga bayarin sa pagpaparehistro ng kaganapan
 

FY 2022 Mga Gastusin sa Operasyon

Ipinagmamalaki ng Donate Life America na iulat na higit pa sa
89 porsiyento ng mga dolyar na ginugol sa taon ng pananalapi na ito ay direktang napunta upang suportahan ang aming misyon.

Kabuuang Mga Gastusin sa Operasyon: $2,358,641

Kasama sa paggasta sa misyon ang:

 • Mga programa sa edukasyon
 • Mga materyales sa kampanya
 • National Donate Life Registry
 • Mga pambansang pagpupulong at kumperensya
 • Web at teknolohiya

Kasama sa mga sumusuportang serbisyo ang:

 • Pamamahala at pangkalahatan
 • Mga gastos sa pangangalap ng pondo

Ano ang ginagawang posible ng mga kontribusyon sa pananalapi?

Pambansang Pamumuno at Pakikipagtulungan

 • Pamamahala at promosyon ng tatak ng Donate Life – ang pambansang simbolo para sa dahilan ng donasyon ng organ, mata at tissue.
 • Pagtuturo sa publiko sa kahalagahan ng pagpaparehistro bilang isang donor at pagbabahagi ng desisyong iyon sa pamilya. Sa kasalukuyan ay may higit sa 170 milyong tao ang nakarehistro kabilang ang higit sa 10 milyon sa National Donate Life Registry.
 • Patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga naghihintay ng isang nakapagliligtas-buhay na transplant. Noong 2023, mahigit 46,000 organ transplant ang isinagawa bilang direktang resulta ng mga pagsisikap ng Donate Life America.
 • Pagtiyak ng kultura ng patuloy na pagbabago sa loob ng komunidad ng donasyon at paglipat.
  •  

National Donate Life Registry

 • Pamamahala ng mobile-friendly, secure na National Donate Life Registry, RegisterMe.org .
 • Pakikipagtulungan sa mga pinuno ng teknolohiya upang dalhin ang pagpaparehistro ng donasyon sa lahat ng mga smart phone.
 • Ang paglikha ng National Donate Life Living Donor Registry, na binuo bilang bahagi ng National Donate Life Registry, na kasalukuyang nasa pilot phase.
  •  

Pampublikong Edukasyon at Outreach

 • Magsaliksik tungkol sa mga pampublikong saloobin patungo sa donasyon upang ipaalam ang mga hakbangin sa edukasyon.
 • Pag-abot sa iba't ibang komunidad upang himukin ang donasyon ng organ, mata at tissue.
 • Pagtuturo sa publiko sa kahalagahan ng buhay na donasyon.
 • Pagbuo at pagpapatupad ng mga pambansang kampanya sa marketing, mga materyal sa pag-print, at mga digital na mapagkukunan upang turuan ang publiko sa donasyon ng organ, mata at tissue.
 • Pamamahala at paglago ng mga platform ng social media ng Donate Life America at ang aming pampublikong website, DonateLife.net.
  •  

Mag-donate ng Life America, bilang isang tax-exempt na non-profit na organisasyon, taun-taon na nag-file ng Form 990 sa Internal Revenue Service upang magbigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa pananalapi, pampublikong suporta, at mga aktibidad ng organisasyon.

Ang tax identification number ng DLA ay 54-1626038.