Mga Mapagkukunan ng Media

Kinikilala namin na ang media ay may tungkulin bilang isa sa mga nakikitang mapagkukunan ng impormasyon sa donasyon ng organ sa bansa. Narito ang mga pangunahing mensahe at impormasyon upang matulungan kang sabihin ang mga kuwento ng donasyon ng organ, mata at tissue. 

Mag-donate ng Life America Mission & Goals

Misyon: Upang madagdagan ang bilang ng mga donasyong organo, mata at tisyu na magagamit upang iligtas at pagalingin ang mga buhay, habang bumubuo ng isang kultura kung saan ang donasyon ay tinatanggap bilang isang pangunahing responsibilidad ng tao.

Mga Layunin: Upang hikayatin ang publiko na magparehistro bilang organ, eye at tissue donor; magbigay ng edukasyon tungkol sa buhay na donasyon; pagmamay-ari at pamahalaan ang National Donate Life Registry sa RegisterMe.org ; bumuo at magsagawa ng mga epektibong kampanya sa multi-media upang isulong ang donasyon, at pagmamay-ari, pamahalaan at isulong ang Donate Life℠, ang pambansang simbolo at tatak para sa layunin ng donasyon.

Mga Pangunahing Mensahe at Call to Action

 • Magparehistro bilang organ donor ngayon
 • Mga paraan para magparehistro: Mag-sign up online sa RegisterMe.org , Lagyan ng check ang “yes” kapag ni-renew mo ang iyong driver's license, Magrehistro sa iyong iPhone Health App
 • 1 organ donor ay makakapagligtas ng 8 buhay
 • Maaaring ibalik ng 1 cornea donor ang paningin sa 2 tao
 • Maaaring pagalingin ng 1 tissue donor ang higit sa 75 iba pa
 • Sa buong bansa, mahigit 100,000 katao ang naghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na organ transplant.
 • Araw-araw, 17 katao ang namamatay sa paghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na organ transplant.
 • 3 lamang sa 1,000 katao ang namamatay sa paraang nagbibigay-daan para sa donasyon ng mga namatay na organ . Kaya naman mahalaga ang bawat rehistrasyon ng donor.
 • Mas malamang na kailangan mo ng transplant sa iyong buhay kaysa sa pagiging donor pagkatapos mong pumanaw.
 • Minsan mayroong isang kumpleto at hindi maibabalik na pagkawala ng paggana ng utak. Ang pasyente ay idineklara sa klinikal at legal na patay. Pagkatapos lamang ay isang pagpipilian ang donasyon.
 • Sinuman, anuman ang edad o kasaysayan ng medikal, ay maaaring mag-sign up upang maging isang donor. Mayroong medikal na pagsusuri sa oras ng kamatayan, kaya huwag mong iwasan ang iyong sarili sa pagliligtas at pagpapagaling ng mga buhay.
 • Ang mga alamat tungkol sa donasyon ay maaaring makapigil sa mga tao na magrehistro bilang mga donor.
 • Ang iyong buhay ay laging nauuna. Nagsusumikap ang mga doktor para iligtas ang buhay ng bawat pasyente.
 • Ang donasyon ng organ, mata at tissue ay hindi nakakasagabal sa isang bukas na libing ng casket. Sa buong proseso, ang katawan ay ginagamot nang may pag-iingat at paggalang.
 • Sinusuportahan ng lahat ng malalaking relihiyon ang donasyon bilang pangwakas na pagkilos ng pagkabukas-palad at pakikiramay.
 • Ang pagpaparehistro ay nakakapag-alis ng malaking stressor mula sa iyong pamilya dahil malalaman nila kung ano mismo ang gusto mo.
 • Ang donasyon ay nagbibigay sa iyong pamilya ng isang pamana kung saan sila makakahanap ng lakas at kaginhawahan, sakaling mangyari ang hindi maiisip.
 1. Sa wika, tono at larawang ginamit, maging maingat at magalang. Ang Kodigo ng Etika ng Kapisanan ng mga Propesyonal na Mamamahayag (SPJ) ay nananawagan sa mga mamamahayag na "Huwag Makapinsala" sa pamamagitan ng pagtrato sa lahat ng paksa ng kuwento bilang mga tao na karapat-dapat sa paggalang at pakikiramay. Alinsunod sa prinsipyong ito, inirerekomenda namin ang paggamit ng mga imahe ng mga operating room at mga surgical procedure pati na rin ang mga salitang tulad ng "cadaver" at mga parirala tulad ng "pull the plug."
 2. Huwag gamitin ang mga salitang naninira o nakakasakit na "pag-aani" o "pag-aani;" sa halip, gamitin ang "recover" o "organ recovery."
 3. Iwasang gumamit ng "suporta sa buhay" sa isang kuwento tungkol sa donasyon. Dahil ang donasyon ng organ ay nangyayari lamang pagkatapos maubos ang lahat ng pagsisikap sa pagliligtas ng buhay, ang tamang termino ay "ventilated support."
 4. Ang donasyon ng organ ay isang bihira at mapagbigay na kaganapan. Kapag ang isang kuwento tungkol sa donasyon ng organ o transplant ay hindi kasama ang isang call to action na magparehistro bilang isang donor o isang pagbanggit sa mapagbigay na regalo ng donor, ang publiko ay naiwan na may sobrang simplistic na pag-unawa sa organ donation at transplantation.
 5. Palaging tapusin ang isang kuwentong nauugnay sa donasyon/transplantasyon na may pagkakataon para sa mga manonood, tagapakinig at mambabasa na magparehistro bilang organ donor: “Irehistro ang iyong desisyon na maging organ, eye at tissue donor sa RegisterMe.org o lagyan ng check ang kahon sa iyong susunod na biyahe sa ang DMV.” Ang mga custom na link sa pagpaparehistro ay maaari ding gawin para sa isang kuwento, istasyon, pahayagan, atbp.
 6. Ang mga transplant ay hindi mangyayari nang walang kabutihang-loob ng isang donor at/o isang pamilya ng donor na nagpasya na magbigay ng regalo ng buhay. Kapag nag-uulat ng kuwentong nakatuon sa isang tatanggap ng organ, mangyaring gamitin ang pagkakataong parangalan ang regalong ibinigay: "Posible ang kuwentong ito dahil sa kabutihang-loob ng isang organ [cornea o tissue] donor."
 7. Kilalanin ang papel ng media bilang ang pinakanakikitang pinagmumulan ng impormasyon sa donasyon ng organ sa bansa at ang responsibilidad na kasama ng iyong tungkulin. Aktibong ibahagi ang umaasang mensahe na ang donasyon ng organ ay nagliligtas ng mga buhay at umiwas sa pagpapatuloy ng mga alamat na pumipigil sa mga tao na magparehistro bilang mga organ donor.
 8. Umasa lamang sa mga propesyonal sa donasyon at transplant upang magbigay ng mga teknikal na detalye tungkol sa donasyon at paglipat. Ang donasyon at paglipat ay maaaring maging napakalaki para sa isang pamilya at ang proseso ng pagbawi at paglalaan ng organ ay kumplikado. Kadalasan, sa mga panahong ito na lubhang traumatiko, ang mga pasyente at mga mahal sa buhay - ang ilan ay nahaharap sa posibilidad ng isang hindi maarok na trahedya - ay maaaring mangailangan ng oras upang lubos na maunawaan ang isang masalimuot at kumplikadong pagsusuri.
 9. Ang mga batas ng HIPAA ay nangangailangan ng mga ospital, mga organisasyon sa pagbawi, Donate Life America, at mga kasosyo nito na kumuha ng nakasulat na pahintulot bago ilabas ang anumang impormasyon sa media. Bagama't malugod naming tinatanggap ang mga kuwentong nagpapakita ng mga tunay na bayani ng donasyon, mga donor at kanilang mga pamilya, pakisuyong unawain na mayroon kaming tungkulin na i-transplant ang mga tatanggap at pamilya ng donor, na maaaring makakita ng pansin ng media na nakakagambala at nakakadagdag sa kanilang kalungkutan. Gayundin, inirerekomenda ng Radio Television Digital News Association (RTDNA) na tanungin ng mga mamamahayag ang kanilang sarili, “May makatwirang pangangailangan bang malaman ng publiko o isa lang ba ang bagay na ito kung saan gustong malaman ng ilan?” habang binabalanse nila ang pangangailangang malaman ng publiko sa karapatan ng isang indibidwal sa privacy ng HIPAA.
 10. Ang mga kwentong may kapansin-pansin o hindi tumpak na impormasyon ay nakakasira sa tiwala ng publiko, sa mga naghihintay ng paglipat, at sa karangalan ng mga donor at mga pamilya ng donor na nagbigay ng regalo ng buhay. Kung sakaling may pagdududa, mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected] para sa higit pang impormasyon o upang makipag-usap sa isang eksperto.

B-Roll

Ang mga miyembro ng media ay malugod na tinatanggap na source b-roll mula sa library na ito para sa paggamit sa broadcast media lamang upang bigyang-buhay ang mga kuwento sa mga paksa ng organ, mata at tissue donation at transplantation. Ang anumang paggamit ng b-roll mula sa library na ito sa labas ng broadcast media (social media, advertising, atbp.) ay mahigpit na ipinagbabawal maliban kung ang malinaw na pahintulot ay nakuha mula sa orihinal na b-roll na pinagmulan gaya ng nakasaad sa bawat clip sa library na ito.

KINAKAILANGAN NG CREDIT: Ang lahat ng paggamit ng b-roll mula sa library na ito ay dapat na maikredito sa Donate Life America nang hindi bababa sa, at dapat ding isama ang orihinal na b-roll na pinagmulan hangga't maaari. 

Ang Donate Life America ay nagpapasalamat sa lahat ng mga organisasyong nag-ambag sa mahalagang mapagkukunang media na ito.

Sa Komunidad

mag-abuloy buhay na pag-flag ng watawat

Sa kagandahang-loob ng LifeSource . I-download ang pinagmulang video .

Ang Proseso ng Donasyon: Awtorisasyon, Paglalaan, Koordinasyon

Biopsy Prep

Sa kagandahang-loob ng LifeSource . I-download ang pinagmulang video .

Kaso Prep

Sa kagandahang-loob ng LifeSource . I-download ang pinagmulang video .

Awtorisasyon, Paglalaan, Koordinasyon

mas malamig na transplant

Sa kagandahang-loob ng Eversight. I-download ang pinagmulang video .

mga kasangkapan sa pagtatakda

Sa kagandahang-loob ng Infinite Legacy. I-download ang pinagmulang video .

mahalagang monitor screen

Sa kagandahang-loob ng Infinite Legacy. I-download ang pinagmulang video .

Pagbawi at Transportasyon ng Organ

Donasyon sa Bato

Sa kagandahang-loob ng Donor Network ng Arizona. I-download ang pinagmulang video .

Pagbawi at transportasyon ng organ

Transportasyon ng organ

Sa kagandahang-loob ng LifeSource . I-download ang pinagmulang video .

pagkarga ng eroplano

Sa kagandahang-loob ng LifeSource . I-download ang pinagmulang video .

Transportasyon ng organ

Sa kagandahang-loob ng Eversight. I-download ang pinagmulang video .

Donasyon ng mata

Paghahanda ng Cornea

Sa kagandahang-loob ng Donor Network ng Arizona. I-download ang pinagmulang video .

Pangangalaga sa Pangungulila ng Pamilya ng Donor

pangangalaga sa pangungulila

I-follow at i-tag kami sa social media #DonateLife