Ang mga donor ng organ, mata at tissue ay nagliligtas ng mga buhay

Magparehistro upang maging organ, eye at tissue donor.

Mahigit 100,000 katao ang naghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na transplant. Ang mga transplant ay umaasa sa kabutihang-loob ng mga donor ng organ, mata at tissue, at walang sapat na donor upang matugunan ang pangangailangan. Pwede kang tumulong.

8

Ang isa pang tao ay idinaragdag sa listahan ng naghihintay tuwing 8 minuto.

17

17 katao ang namamatay bawat araw habang naghihintay ng organ transplant.

75

Ang isang organ, eye at tissue donor ay makakapagligtas at makapagpapagaling ng higit sa 75 buhay.

manatiling alam

Mga FAQ sa Donasyon ng Organ, Mata at Tissue

Ang mga tao sa lahat ng edad at medikal na kasaysayan ay dapat isaalang-alang ang kanilang sarili na mga potensyal na donor. Ang iyong kondisyong medikal sa oras ng kamatayan ay tutukuyin kung anong mga organo at tisyu ang maaaring ibigay.

Ang isang pambansang sistema ay tumutugma sa mga available na organo mula sa donor sa mga taong nasa listahan ng naghihintay batay sa uri ng dugo, laki ng katawan, kung gaano sila kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan. Ang oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian o pagpapahayag, lahi, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman isinasaalang-alang.

Ang donasyon ng namatay na organ ay ang proseso ng pagbibigay ng organ o bahagi ng isang organ, sa oras ng pagkamatay ng donor, para sa layunin ng paglipat sa ibang tao. Pagkatapos lamang na maubos ang lahat ng pagsisikap na iligtas ang buhay ng pasyente, ang mga pagsusuri ay isinagawa upang kumpirmahin ang kawalan ng aktibidad ng utak o brainstem, at idineklara ang kamatayan ng utak, ang donasyon ay isang posibilidad. 

Ang state donor registry at National Donate Life Registry ay ligtas na hinahanap online upang matukoy kung ang pasyente ay may awtorisadong donasyon. Kung ang potensyal na donor ay hindi matagpuan sa isang rehistro, ang kanilang kamag-anak o legal na awtorisadong kinatawan ay inaalok ng pagkakataon na pahintulutan ang donasyon. Ang mga propesyonal sa donasyon at paglipat ay sumusunod sa pambansang patakaran upang matukoy kung aling mga organo ang maaaring i-transplant at kung aling mga pasyente sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant ang mga organo ay ilalaan. Magbasa pa tungkol sa proseso ng donasyon ng namatay.

Walang babayaran ang pamilya o ari-arian ng donor para sa donasyon. Ang pamilya ng donor ay nagbabayad lamang para sa mga gastusing medikal bago mamatay at mga gastos na nauugnay sa mga kaayusan sa libing.

Kung nagparehistro ka sa National Donate Life Registry sa DonateLife.net, RegisterMe.org, o sa iyong iPhone Health App, mangyaring pumunta sa RegisterMe.org at i-click ang “Access Your Registration” upang gumawa ng mga pagbabago sa iyong talaan ng pagpaparehistro ng donor. Kung nagparehistro ka sa pamamagitan ng iyong DMV o Driver License Partner, dapat mayroon kang puso o iba pang simbolo sa iyong lisensya. Kung kailangan mong kumpirmahin o baguhin ang iyong pagpaparehistro ng estado, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na contact. Matuto pa .

Ang iyong buhay ay laging nauuna. Nagsusumikap ang mga doktor upang iligtas ang buhay ng bawat pasyente, ngunit kung minsan ay may kumpletong at hindi maibabalik na pagkawala ng paggana ng utak. Ang pasyente ay idineklara sa klinikal at legal na patay. Pagkatapos lamang ay isang pagpipilian ang donasyon.

Ang donasyon ng buhay na organ ay nag-aalok ng isa pang pagpipilian para sa ilang kandidato sa transplant, na binabawasan ang kanilang oras sa listahan ng paghihintay at humahantong sa mas mahusay na pangmatagalang resulta para sa tatanggap. Ang donasyon ng buhay na tissue, tissue ng kapanganakan, ay ginagamit upang itaguyod ang paggaling at upang gamutin ang mga paso at masakit na sugat. Matuto pa tungkol sa buhay na donasyon.

makialam

Mga Paraan para Suportahan ang Misyon

Mag-donate ng Buhay Hindi posible ang trabaho ng America nang walang suportang pinansyal mula sa mga taong katulad mo.
Gumawa ng isang kontribusyon sa pananalapi ngayon upang makatulong na iligtas at pagalingin ang mga buhay.

Ang Aming Mga Kasosyo sa Buhay

Gumawa ng Splash para sa Buwan ng Buhay na Mag-donate

Ngayong Pambansang Buwan ng Buhay na Donate, hinihiling namin sa iyo na maging bahagi ng magkakaugnay na komunidad na nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng pagrehistro bilang organ, eye at tissue donor ; pagiging edukado tungkol sa buhay na donasyon; at itaguyod ang layunin ng Donate Life.

Inaanyayahan ka ng Donate Life America at ng United Network para sa Pagbabahagi ng Organ na sumali sa amin para sa isang virtual na kaganapan sa National Tree of Life upang parangalan ang regalo ng buhay at alalahanin ang kabutihang-loob ng mga donor ng organ, mata at tissue at kanilang mga pamilya. Sa Disyembre 19 sa 6:30 pm ET , magbabahagi kami ng mga kuwento at pararangalan ang pamana ng mga donor sa bawat estado na nagbigay ng regalo ng buhay noong 2023 at ipagdiriwang ang libu-libong buhay na kanilang nailigtas. Ang kaganapan ay mai-livestream sa pahina ng Facebook ng Donate Life America .