Ang mga donor ng organ, mata at tissue ay nagliligtas ng mga buhay

Magparehistro upang maging organ, eye at tissue donor.

Mahigit 100,000 katao ang naghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na transplant. Ang mga transplant ay umaasa sa kabutihang-loob ng mga donor ng organ, mata at tissue, at walang sapat na donor upang matugunan ang pangangailangan. Pwede kang tumulong.

8

Ang isa pang tao ay idinaragdag sa listahan ng naghihintay tuwing 8 minuto.

16

16 na tao ang namamatay bawat araw habang naghihintay ng organ transplant.

75

Ang isang organ, eye at tissue donor ay makakapagligtas at makapagpapagaling ng higit sa 75 buhay.

manatiling alam

Mga FAQ sa Donasyon ng Organ, Mata at Tissue

Ang mga tao sa lahat ng edad at medikal na kasaysayan ay dapat isaalang-alang ang kanilang sarili na mga potensyal na donor. Ang iyong kondisyong medikal sa oras ng kamatayan ay tutukuyin kung anong mga organo at tisyu ang maaaring ibigay.

Ang isang pambansang sistema ay tumutugma sa mga available na organo mula sa donor sa mga taong nasa listahan ng naghihintay batay sa uri ng dugo, laki ng katawan, kung gaano sila kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan. Ang oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian o pagpapahayag, lahi, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman isinasaalang-alang.

Ang namatay na donasyon ay ang proseso ng pagbibigay ng mga organ, cornea o tissue sa oras ng pagkamatay ng donor para sa layunin ng paglipat. Ang namatay na donasyon ay maaari lamang mangyari pagkatapos na ideklara ang kamatayan ng mga medikal na propesyonal na hindi bahagi ng proseso ng donasyon at transplant.

Ang state donor registry at National Donate Life Registry ay ligtas na hinahanap online upang matukoy kung ang pasyente ay may awtorisadong donasyon. Kung ang potensyal na donor ay hindi matagpuan sa isang rehistro, ang kanilang kamag-anak o legal na awtorisadong kinatawan ay inaalok ng pagkakataon na pahintulutan ang donasyon. Ang mga propesyonal sa donasyon at paglipat ay sumusunod sa pambansang patakaran upang matukoy kung aling mga organo ang maaaring i-transplant at kung aling mga pasyente sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant ang mga organo ay ilalaan. Magbasa pa tungkol sa proseso ng donasyon ng namatay.

Walang babayaran ang pamilya o ari-arian ng donor para sa donasyon. Ang pamilya ng donor ay nagbabayad lamang para sa mga gastusing medikal bago mamatay at mga gastos na nauugnay sa mga kaayusan sa libing.

Kung nagparehistro ka sa National Donate Life Registry sa DonateLife.net, RegisterMe.org, o sa iyong iPhone Health App, mangyaring pumunta sa RegisterMe.org at i-click ang “Access Your Registration” upang gumawa ng mga pagbabago sa iyong talaan ng pagpaparehistro ng donor. Kung nagparehistro ka sa pamamagitan ng iyong DMV o Driver License Partner, dapat mayroon kang puso o iba pang simbolo sa iyong lisensya. Kung kailangan mong kumpirmahin o baguhin ang iyong pagpaparehistro ng estado, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na contact. Matuto pa .

Ang iyong buhay ay laging nauuna. Nagsusumikap ang mga doktor upang iligtas ang buhay ng bawat pasyente, ngunit kung minsan ay may kumpletong at hindi maibabalik na pagkawala ng paggana ng utak. Ang pasyente ay idineklara sa klinikal at legal na patay. Pagkatapos lamang ay isang pagpipilian ang donasyon.

Ang donasyon ng buhay na organ ay nag-aalok ng isa pang pagpipilian para sa ilang kandidato sa transplant, na binabawasan ang kanilang oras sa listahan ng paghihintay at humahantong sa mas mahusay na pangmatagalang resulta para sa tatanggap. Ang donasyon ng buhay na tissue, tissue ng kapanganakan, ay ginagamit upang itaguyod ang paggaling at upang gamutin ang mga paso at masakit na sugat. Matuto pa tungkol sa buhay na donasyon.

makialam

Mga Paraan para Suportahan ang Misyon

Mag-donate ng Buhay Hindi posible ang trabaho ng America nang walang suportang pinansyal mula sa mga taong katulad mo.
Gumawa ng isang kontribusyon sa pananalapi ngayon upang makatulong na iligtas at pagalingin ang mga buhay.

Ang Aming Mga Kasosyo sa Buhay

Gumawa ng Splash para sa Buwan ng Buhay na Mag-donate

Ngayong Pambansang Buwan ng Buhay na Donate, hinihiling namin sa iyo na maging bahagi ng magkakaugnay na komunidad na nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng pagrehistro bilang organ, eye at tissue donor ; pagiging edukado tungkol sa buhay na donasyon; at itaguyod ang layunin ng Donate Life.

Sa Karangalan at sa Alaala

Mag-donate ng Life America Tribute Wall

Debra Lee Tessier

Ang aming Nanay ay nag-post eksaktong 1 taon bago siya namatay, ipinagmamalaki niya na siya ay isang rehistradong donor at hiniling sa kanyang pamilya na magsagawa ng isang malaking salu-salo na may magandang musika kapag siya ay pumasa dahil ang kanyang mga organo ay magpapatuloy. Ginawa namin ang gusto niya. Nagkaroon kami ng party na may live music na pinatugtog niya at ng kaibigan niyang si John na si Ken. Nagkaroon kami ng tawanan, may mga luha kami, nagbahagi kami ng mga alaala at kwento ng kanyang buhay. Naglabas kami ng mga paru-paro sa kanyang karangalan. Nagdiwang kami sa iyong karangalan Nanay. Alam kong nandoon ka sa pagsasayaw at tumatawa at nagsasaya tulad ng lagi mong ginagawa. Nagpapasalamat kami sa lahat ng dumating mula sa iba't ibang panig upang magdiwang kasama namin. Salamat sa lahat para sa iyong patuloy na suporta at pakikiramay. Ipinapakita nito kung gaano karaming mga tao ang kanyang hinawakan at kung gaano siya kamahal sa panahon ng kanyang oras dito.

sa pamamagitan ng

Christopher Banner Parks

Julie Misegades

Ang aking nakababatang kapatid na babae ay biniyayaan ng karagdagang 20+ taon ng buhay sa pamamagitan ng isang donasyong atay. Sa kanyang alaala umaasa akong makikinabang din ang iba.

sa pamamagitan ng

Charlotte Ferguson

Julia Fehlhaber

We will be friends forever – Rest Easy my buddy.

sa pamamagitan ng

Susan Dudek

Aking Atay Donor

Ngayon ang isang taong anibersaryo ng aking liver transplant. Ngayon din ang isang taong anibersaryo ng pagtanggap ko ng pinakamahalagang regalong ibibigay sa akin. Sa nagbigay ng aking bagong atay, hinding-hindi ako magkakaroon ng kasiyahang makilala ka ngunit ipinapangako kong gugulin ko ang bawat araw ng aking buhay para parangalan ka at susulitin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin. Hindi ko kailanman maipahayag nang maayos ang pasasalamat na nasa puso ko, ngunit sisikapin ko araw-araw na ipasa ang pasasalamat na iyon sa iba at tumulong na gawing mas maliwanag ang mundong ito. Umaasa ako na ipagmalaki ang iyong pamilya sa aking mga aksyon at mamuhay nang may habag at pangangalaga. Ang Abril 28 ay magpakailanman ang pinakamahalagang araw sa aking buhay.

sa pamamagitan ng

Joe

Gary Boatwright

Ikaw ay sapat na mapalad noong 2006 upang makatanggap ng isang magandang atay mula sa isang napakagandang pamilya. Binigyan nito ang aking sarili, ang iyong mga anak, at ang iyong pamilya ng higit pang mga taon upang makasama ka. Araw araw ka naming namimiss.

sa pamamagitan ng

Debbie Boatwright